Arhivă pentru iunie 4, 2008

Frate Danion,
Hristos a înviat!

Din păcate nu pot fi prezent la această conferinţă, nedorită de nimeni, însă atât de necesară, de acum.

La numai două săptămâni de la proclamarea unui sfânt – militar şi ţăran -(Atanasie Todoran) care a refuzat azima fiului să muribund, un mitropolit din Sinodul BOR care a aprobat canonizarea, se împărtăşeşte cu azimă. Pentru unii nu înseamnă nimic, pentru alţii e curată apostazie.

Am fost în ultima săptămână martorul multor polemici şi, bănuiesc, se vor aprinde spiritele şi la conferinţă. Am observat că foarte mulţi nu înţeleg deloc poziţia celor care critică gestul grav al Mitropolitului Nicolae de a se împărtăşi cu greco-catolicii, dimpotrivă, îl laudă şi-l salută ca pe un pas înainte spre unirea mult dorită.

(mai mult…)

Părintele Sava Cucurakis de la Marea Lavră – Sfântul Munte Athos:

“Noi nu suntem de acord cu ceea ce a făcut Înaltul Mitropolit, pentru că Sfinţii Părinţi combat această faptă. Dacă un episcop ar face aşa ceva, trebuie să fie caterisit. Noi urmăm hotărârile Sfinţilor Apostoli, ale Sfintelor Sinoade şi ale Sfinţilor Părinţi. Sfântul Munte rămâne credincios în tradiţia şi credinţa ortodoxă. Astfel că, atunci când patriarhul latinofron Vekkos a cerut aghioriţilor să se unească cu papa, aceştia au refuzat, dând mărturie a dreptei credinţe chiar şi cu preţul vieţii. Aşa şi noi urmăm tradiţia înaintaşilor, pentru a nu se pierde dreapta credinţă, care ne conduce la mântuire. Pentru aceasta, mitropolitul Nicolae ar trebui să se pocăiască pentru ceea ce a făcut. Dacă nu se pocăieşte, preoţii din mitropolia lui să nu-l mai pomenească la slujbe, pentru că el, de fapt şi de drept, este garantul dreptei credinţe în Biserică, dar el deja a încălcat-o. În credinţa ortodoxă nu facem nici adăugiri, nici împuţinăm.”

În atenţia Preafericitului Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericite Părinte Patriarh,

Cu fiască supunere dar şi cu adâncă îndurerare vă adresez această scrisoare eu, nevrednicul şi cel mai mic între slujitorii celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică.
Un fapt cutremurător a zguduit şi a derutat întreaga ortodoxie românească. Faţa ortodoxiei s-a pătat astăzi ruşinos, printr-un fapt unic în ultimii trei sute de ani de dăinuire a Sfintei noastre Biserici, prin gestul neortodox al fratelui nostru de suferinţă, Înalt Preasfinţia Sa Mitropolitul Nicolae Corneanu. Şi dacă actul necanonic al uniaţiei din Transilvania de acum trei secole a îndurerat ortodoxia, acum şi mai mult, din moment ce atunci poporul nostru suferea greaua asuprire străină, iar acum – nesiliţi de nimeni – ne facem părtaşi ereziei papistaşe.
(mai mult…)