Despre „evolutia” darwinismului

Posted: septembrie 6, 2008 in Lumea Ortodoxiei
Etichete:, , ,

Baza teoretică a manualelor şcolare se întemeiază pe un fals grosolan: evoluţionismul.
Scopul principal al „filosofiei evoluţioniste” este răsturnarea temeiurilor creştine lăsate de Hristos Dumnezeu, punînd în loc ceva mai pe „înţelesul” omului căzut: raţionalismul şi umanismul. Iată de ce „evoluţia” a fost copilul filosofiei moderne agnostică, atee şi deistă, înainte de a se găsi măcar vreo dovadă „ştiinţifică”.

Dar să vedem ce spune dumnezeiescul Stareţ Varsanufie de la Optina (1845-1913) despre cele de mai sus: „Filosoful englez Darwin a creat un adevărat sistem, după care viaţa este lupta pentru existenţă, lupta celui tare împotriva celui slab, unde cei biruiţi sunt sortiţi nimicirii. El pune început unei gîndiri sălbatice, iar cei ce ajung a crede în ea nu se vor uita de două ori dacă să omoare un om, să se năpustească asupra unei femei ori să jefuiască cel mai apropiat prieten – şi vor face toate acestea liniştiţi, avînd deplina recunoaştere a dreptului lor de a săvîrşi aceste nelegiuiri.” Efectul? Pierderea harului lui Dumnezeu ce urmează pierderii gustului de a mai vieţui creştineşte.
Este de neînchipuit cum faima ştiinţei a adus un „complex de inferioritate” creştinilor ortodocşi. Ştiinţa produce „rezultate”, ca urmare nimeni nu o mai tăgăduieşte, asemuind-o cunoaşterii reale; dar acest lucru a produs o atmosferă de veneraţie superstiţioasă, aproape magică, în jurul sentinţelor date de „ştiinţă” (sau mai curînd de oamenii de ştiinţă) asupra lucrurilor pe care nu poate să le judece: „Cuvintele şi hotărîrile lui Dumnezeu s-au făcut lege a firii”5, iată pentru ce ştiinţa nu poate înţelege aceste taine.

Oare noi, Părinţii, trebuie să avem o psihologie de imigranţi naivi – cîntînd la slujbe şi citind din Scriptură că genealogia omenirii începe cu Adam, fiul lui Dumnezeu (Luca 3:38), iar „în realitate” crezînd că au existat epoci nenumărate ale neanderthalienilor, omului de Java etc., înainte de Adam? Cum putem fi atît de neghiobi şi naivi încît să nu vedem că dacă rămînem fără grai în faţa „deşteptăciunii ştiinţifice” a lumii acesteia, concepţia noastră despre om şi zidire nu mai are nici un înţeles, fiind doar un fel de basm, iar credinţa şi scrierile Sfinţilor Părinţi renegate? Conform făcătorilor de manuale evoluţionişti, Adam s-a născut din împerecherea trupească a două creaturi ne-umane. Atunci acesta (şi noi odată cu el) mai poate fi socotit un „fiu al lui Dumnezeu”!? Deci ştiinţa progresului ajunge să ne înveţe ce este „ortodoxia” – iar noi fiind în aşa măsură fascinaţi de ideile apusene moderne, cădem în plasa ei!
Manualele de istorie, biologie, geografie contrazic făţiş cronologia Vechiului Testament, vorbind de miliarde, nu de mii de ani. Să fie clar: vremea scursă de la Adam pînă în ziua de azi este în jurul a 7500 ani, lucru nepus la îndoială niciodată de către Sfinţii Părinţi. Sfîntul Ioan Gură de Aur spune limpede că Hristos „a deschis nouă astăzi Raiul, ce rămăsese închis vreme de vreo 5000 ani”6. Iar Sfîntul Isaac Sirul: „înainte de Hristos, vreme de cinci mii cinci sute şi cîţiva ani, Dumnezeu l-a lăsat pe Adam (adică p e om) să trudească pe pămînt.”7 Iar dacă nu sunteţi încă dumiriţi, uitaţi-vă în orice calendar ortodox spre a descoperi că suntem „în anul 7514 de la Facerea Lumii”

Însă principalul atac al gîndirii „evoluţioniste” este „lărgirea” conceptelor de viaţă, fără a ataca temeliile creştinismului în mod direct, spre a face ca omul să nu mai gîndească în termeni religioşi „înguşti”. „Această nouă „religie a compromisului” – după spusele Cuviosului Serafim Rose – este auto-înşelare, şi că există astăzi, la limită, doar două alternative pentru om, absolut de neîmpăcat: credinţa în lume şi în religia sinelui, al cărei rod este moartea; şi credinţa în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul în Care este Viaţa veşnică.”8

„În faţa omului umanist şi a progresului său stă omul lui Hristos cu sporirea sa divino-umană. Principiul de temelie al progresului divino-uman e când omul e om adevărat numai prin Dumnezeu, numai prin Dumnezeul-om Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, omul e om adevărat numai prin nemurire, adică prin biruinţa asupra tot ce este muritor şi a tot ce este supus morţii, prin biruinţa asupra morţii.”9

Umanismul în nemărginita sa ură împotriva Ziditorului şi a zidirii Lui cuvîntătoare, nu are decît un singur ţel: să ne convingă că Omul este doar „materie vie”, rod al hazardului, nedesăvîrşit şi mereu tinzînd către „o evoluţie”10, neavînd chip şi nici asemănare cu Preasfînta Treime.

Cu harul lui Dumnezeu, mincinoasa „ştiinţă a viitorului” nu va fi atot- cuprinzătoare, cu toate că pentru cei prostiţi de moderna filozofie „luministă” (a cărei cheie este evoluţia), învăţătura creştin-ortodoxă devine o perspectivă cu totul îngustă şi veche ce trebuie „încadrată” într-un univers mai larg, mai evolutiv. Aşadar, fără tăgadă putem spune că evoluţionismul este cheia filosofiei lui Antihrist.
_______________________________________________________________________________
Note:
5  Sfîntul Simeon Noul Teolog, Omilia nr.38.
6    Sfîntul Ioan Gură de Aur, Omilia „Despre Cruce şi Tîlhar” 1,2.
7    Sfîntul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinţă.
8    Citat din cartea Pr. Damaschin Christensen, Not of This World.
9    Sfîntul Iustin Popovici, Biserica Ortodoxă şi ecumenismul.
10    Cît de batjocoritoare este această filozofie asupra oamenilor puteţi afla la unul dintre cele mai mari motoare de căutare şi servicii pe Internet, cu milioane de utilizatori, numit Yahoo! – ce însemnează o fiinţă sălbatică cu aspect omenesc, iar prin extindere om neghiob, tont, primitiv.

din cartea „Desfranarea educatie” de parintele Pansofie

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s