Arhivă pentru ianuarie 7, 2009

ecumenism

A)    Biserica Ortodoxă este deţinătoarea adevărului

Sfânta Biserică Ortodoxă, asemenea corabiei salvatoare ce pluteşte prin lumea care „zace sub puterea celui rău” (I In. 5, 19), a fost întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos pentru a vesti lumii „cuvântul cel adevărat” (Tit 1, 9). Cât de bine tălmăceşte Sfântul Teofan Zăvorâtul:
„Prin Cuvânt este reprezentată întreaga învăţătură creştină, care înseamnă cuvântul auzit de Hristos Mântuitorul de la Tatăl şi adus pe pământ” (In. 8,26; 4,24) şi „răspândit pe suprafaţa lui de apostoli prin puterea Duhului Sfânt”. Este drept şi adevărat acest cuvânt, ca venind de la Dumnezeu, Care este adevărat şi drept în toate cuvintele Sale. El este drept şi în ceea ce legiuieşte şi în ceea ce făgăduieşte…
Aşadar, cuvântul „adevărat este numai acel care de la Dumnezeu a venit… fiind fără adaos, fără scădere, şi fără schimbare…”

(mai mult…)

logo
În ultimele decenii s-au făcut diferite încercări de a stabili originile şi istoricul new age. Aceste înceercări au venit în primul rând chiar din partea new age-rilor, ce au căutat sa dea o legitimitate istorică acestei mişcări. Interesant este faptul că, deşi se numeşte „nouă”, eforturile adepţiilor sunt facute în sensul demonstrării unei continuităţi , ba  chiar am putea zice unei tradiţii ce se întinde până în antichitate.

  • Misterele şi filosofia grecească

Pentru un început cât de cât documentat se iau ca punct de plecare secolele VII-V î.d. Hr., perioadă caracterizată de o efervescenţă  a ideiilor şi a personalităţilor religioase. Astfel, în China au activat Lao-Tse şi Kung Fu Tse(Confucius), in India, Buddha şi Mahavira, în Persia, Zarathrustra, în Palestina erau proorocii Vechiului Testament iar in Grecia, filosofii. Adesctia din urmă au elaborat sisteme sincretiste în care se regăseau elemente din riturile de iniţiere egiptene, mistere orfice tracice şi alte influenţe.

(mai mult…)