Arhimandrit Iustin Parvu:”Este vremea muceniciei!”

Posted: ianuarie 14, 2009 in Lumea Ortodoxiei
Etichete:, , ,

dsc01748

Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009, Arhimandritul Iustin Pârvu

Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam

Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.


De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului,a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă: „Şi ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”(Apoc. 13:16-17).

Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane. Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi  impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în biserică situaţia este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la aceste provocări ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiinţă deoarece dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate –  ignoranţa e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?– „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei – păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi  îmbrăcaţi cu haine albe.

Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care are cinci copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul  sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele. Suntem noi dispuşi ca Brâncoveanu de altădată  să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit – ba chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de partea tuturor celor ce răspund de educaţia şi formarea acestui popor – de la învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.

Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.  Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut.

Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.

Acum e timpul jertfei, prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.

Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.

Reclame
Comentarii
 1. Lonelyshepherd spune:

  „-Simone,Simone!V-a cerut Satana sa va cearna ca pe grâu!…”

 2. bufnitadindaramaturi spune:

  „-Acum se întinge condeiul!…”

 3. bufnitadindaramaturi spune:

  Ne-a cerut Satana sa ne cearna ca pe grâu!…

 4. mari spune:

  Cu noi este Dumnezeu, intelegeti neamuri si va plecati, caci cu noi este Dumnezeu!
  Bogatii au saracit si au flamanzit, iara cei ce cauta pe Domnul nu se vor lipsi de tot BINELE!

 5. […] în ordinea aceasta): Blogul Pr. Savatie, Război întru cuvânt, Blogul Pr. Gabriel Ţuţuianu, ProOrtodoxia Tag-uri incluse:apel, biserica, copii, credinta, crestin, cruce, cuvant, dragoste, Iisus, […]

 6. marcovici spune:

  Biserica e singura care ne duce la mantuire.
  numai ca a strigat de mai multe ori „lupul” cand nu era.
  sa ne lumineze Domnul cand chiar vine lupul.
  nu va pripiti sa ma criticati
  poate fi acest cip pecetea, cum poate sa nu fie
  eu nu vreau decat sa fim siguri, sa nu ne amagim
  si daca nu este cipul acesta si multi ne inselam, cand va fi cu adevarat, chiar nu ne va mai crede nimeni
  eu nu zic nici ca e nici ca nu e
  doar sa ne rugam
  la fel cum se intrebau evreii: acesta e Mesia sau altul din sutele care s-au pretins?
  la intrebarea: crezi tu in FIUL LUI DUMNEZEU, vindecatul nu raspunde roboteste: da, cred in oricine, fie ce o fi, desi era in fata lui, ci intreaba: cine este, ca sa cred in EL?
  mai bine sa ne rugam pt copiii din GAZA, SUDAN, SRI LANKA ETC.
  si sa asteptam sa se refaca TEMPLUL
  SI sa stim ca TOTI prindem sfarsitul lumii cand murim, la PARUSIE sau mai repede, cand ne intalnim cu DOMNUL in vazduh
  asa ca nu panicati caldiceii, ca se racesc, mai bine rugati-va, postiti, faceti milostenie, si toate celelate se vor adauga tuturor, inclusiv daca cipul e sau nu pecetea.
  ne-am suparat pe carduri, pe coduri de bare, pe locomotiva cu aburi,(acum le toleram) la fel vom vorbi peste 50 de ani despre aceste cipuri si vom anticipa pseudo-profetic alte peceti in alte inovatii tehnice.
  nasterea din nou e ceva ce nu se schimba
  si va va da DUHUL ce sa graiti
  si va va da DUHUL SA NU FITI CONFUZI: vor spune ca MESIA e aici, ba e dincolo, sunt multi profeti mincinosi.
  tot vorbim de altii si le putem etichete fariseice in caste secrete
  DAR NOI NU NE SCHIMBAM
  STAM IN FOTOLII si dam clik din mouse
  si daca vecina nu are bani de medicamente, nu ii luam noi din banii nostri, ca ne trebuie boxe noi, sa ascultam orthodoxradio.ro

 7. […] mai citite articole Arhimandrit Iustin Parvu:"Este vremea muceniciei!"Eminescu si geopolitica Marii Negre in iunie 1883Ecumenismul fragmentează în mod eretic textele […]

 8. Liana spune:

  Trebuie sa luam pozitie clara impotriva acestor cipuri, chiar daca deocamdata vor sa le puna doar pe pasapoarte, poate fi un prim pas, ca apoi sa le implanteze pe trupul nostru. NU TREBUIE SA ACCEPTAM! NU NE MAI FACEM PASAPOARTE ! NU NE MAI FACEM CARNETE DE CONDUCERE! NU MAI CALATORIM! Daca printre tinerii nostri ortodocsi nu se gasesc luptatori puternici, care sa opreasca aceasta operatiune, pe care vor sa o inceapa cu tara noastra! Un categoric NU!

 9. Liana spune:

  Un categoric NU, cu pretul vietii, daca va fi cazul ! Ca altfel nu ne mai putem numi crestini ortodocsi!
  DOMNUL SA NE INTAREASCA! AMIN.

 10. […] mai citite articole Arhimandrit Iustin Parvu:"Este vremea muceniciei!"Parintele Iustin confirma autenticitatea mesajului anti-pasapoarte biometriceAPA-Documentar […]

 11. Iustina spune:

  Parintele are dreptate. Omul este o fiinta unica, originala si irepetabila, nu o vita care ar trebui urmarita sa nu se piarda. Nu pot sa accept sa-mi implantez un corp strain sub pretextul ca ma fereste de terorism sau ca as fi mai in siguranta. E o minciuna clara, fara perdea. E un atac direct, agresiv si Omul, creatia lui Dumnezeu, minimalizat si coborat la regnul animal, fara constiinta, fara liberatatea de expresie si fara liber arbitru. Ar trebui ca toti preotii sa ajute neamul romanesc si sa-si sfatuiasca enoriasii sa stranga semnaturi de la toti credinciosii, ca guvernantii sa ia atitudine si sa nu treaca peste vointa neamului romanesc. Sa mearga din asociatie in asociatie, din casa in casa , daca va fi nevoie. In primul rand preotii trebuie sa informeze si constientizeze enoriasii. Poporul roman are destule resurse sa lupte si nu trebuie sa ne fie teama. Societate civila si putinta de a a actiona. Asta se cere acum de la noi. A venit timpul sa infruntam deciziile unor grupuri care ne considera doar mijloace nu scopuri, iar Omul este scop si nu mijloc. Imi place sa spun ca sunt un om liber. Si SUNT! Sa ne ajute Dumnezeu pe toti!

 12. dana spune:

  parintele are perfecta dreptate. la fel si liana. TREBUIE SA FACEM CEVA! haideti sa organizam proteste in fiecare oras impotriva acestor unelte ale diavolului!! haideti sa infiintam o asociatie a crestinilor si sa militam pt drepturile noastre! E TIMPUL SA NE TREZIM! astept propuneri si sugestii legate de initiativa mea!

 13. Liana spune:

  Semnati cu curaj petitia care deja a adunat multe semnaturi a crestinilor curajosi! NU VA TEMETI!
  http://www.petitieonline.ro/petitie-p11362043.html
  DOMNUL E CU NOI.

 14. […] cuvantul meu!!!(…)"Parintele Iustin confirma autenticitatea mesajului anti-pasapoarte biometriceArhimandrit Iustin Parvu:"Este vremea muceniciei!"Guvernele masonice ale RomânieiNazism german vs. nazism israelian Petitiei impotriva pasapoartelor […]

 15. marcovici spune:

  intai e amagirea, apoi pecetea
  antihristul inca nu a coborat foc din cer ca o falsa minune
  sa citim si APOCALIPSA, nu doar brosuri si bloguri
  repet, strigam lupul, iar cand chiar va veni, nimeni nu ne va mai crede
  exact asta vor fauritorii de peceti, sa ne discretiteze
  iar noi muscam momeala lor

 16. Cozy spune:

  Sa nu uitam ca Apocalipsa e intai de toate o carte profetico-simbolica si nu trebuie sa ne cramponam numai de sensul literal.Nu vad cu ce mi-ar afecta viata duhoviceasca un asemenea cip daca eu imi pastrez in suflet credinta in Hristos.

 17. Liana spune:

  Nu vom mai fi liberi sa ne pastram in suflet credinta in Domnul Iisus Hristos, asa ca ne va fi grav afectata viata duhovniceasca, n-o vom mai putea pastra.
  Nu este o gluma ce a panicat o planeta intreaga, pe cei care au refuzat aceste microcipuri cu date biometrice, asa ca se cuvine sa privim cu multa seriozitate aceasta problema, si sa nu ne iluzionam ca vom mai putea face ceva, daca nu facem cat se mai poate inca face. Daca se mai poate; daca nu, mucenicia! Murim pentru credinta noastra ortodoxa, deci pentru Domnul nostru Iisus Hristos!
  DOMNUL SA NE INTAREASCA! AMIN.

 18. marcovici spune:

  daca e tradare, tradare sa fie, dar sa o stim si noi…

  poate facem o comisie parlamentara si se ingroapa si povestea asta, ca teroristii din 89 si armele de distrugere in masa ale saddamilor, nicaragua, panama, laos etc.
  oamenii cu bani se folosesc de religie cum vor ei
  dar noi nu ii putem urai, ne rugam pt ei si ii iubim
  si deocamdata legea ne permite sa refuzam noile acte
  intre timp, pregatim ofensiva de post si rugaciune, dar repede, pana nu se regrupeaza si pecetluitorii
  nu putem impiedica apocalipsa, dar putem decide de partea cui suntem, cand va fi sa fie

 19. chisa spune:

  cred ca aveti dreptate, lumea s-a schimbat in rau si totusi suntem mai darnici( uneori), adica mai culturali…. putem de-asemenea, sa incercam macar, sa umblam prin spitale, prin inchisori si sa cercetam oamenii…pana nu e prea tarziu..da, e un moment de cumpana, dar fiecare zi conteaza, sa nu uitam de mila, de indatorirea sfanta pe care o avem, ca rabdarea si credinta sa fie armele dreptatii noastre, de aceea eu va rog haideti sa avem curajul de a apara libertatea de expresie, prin fapta si nu numai prin gand, o fapta incununata de dreptul nostru la mantuire pentru care trebuie sa ne sacrificam, pentru ca eu ma intreb, ore nu suntem deja controlati, oare mintile noastre nu sunt ele in ghearele „leilor”, fiti dar tari in cuget si simtire. aparati ce aveti mai sfant–sufletul vostru. Dumnezeu sa fie cu noi, sa ne de-a puterea de a invinge si de a salva poporul acesta de cruntele incercari. e momentul sa ne punem intrebari mai profunde si sa ne trezim „din somnul cel de moarte”, sa luptam oameni cu propriile interese si spaime, nu pentru viata noastra pamanteasca ci pentru ce va urma……haideti sa ne adunam, in biserici, cei care suntem mai tari, sa deschidem discutia in auzul tuturor, sa punem intrebari, sa ne lamurim, sa spunem ce gandim, sa nu ne mai speriem unii de altii, sa fim drepti asa cum vrea dumnezeu sa fim….Doamne ajuta!

 20. chisa spune:

  sa fim exemplul calauzitor pentru cei din jurul nostru, chiar daca am gresit mult pana acum, sa nu uitam, ca daca nu facem nimic concret si tot scriem aici Satana si-a atins scopul, acela de a crea o lume ireala in care oamenii sa aiba impresia ca au facut mult, cand de fapt nu am facut nimic.Ma rog la Dumnezeu sa ne calauzeasca si sa ne indrume pasii….

 21. Eu spune:

  E clar ca nu trebuie sa acceptam asa ceva, nu pot sa cred, mi se face frica numai cand ma gandesc. Cred ca ar trebui sa sa faca sondaje la toate bisericile din fiecare oras, respectiv in scoli si licee. Doamne ajuta!

 22. Irimia Anca-Cristina spune:

  Nu inteleg de ce credinciosii romani nu cunosc faptul ca aceasta problema a fost facuta cunoscuta de o brosura aparuta in 1987 , tradusa in romana din limba greaca la Manastirea Sihastria , si prin care am fost preveniti de aparitia codului de bare pe toate produsele din marketuri si de aparitia acestor pasapoarte cu cipuri.
  Este evident ca puterea malefica doreste sa ne domine , dar noi prin rugaciunea Sf.Ciprian si prin toate celelalte rugaciuni adresate Fiului lui Dumnezeu , Maicii Domunlui Iisus si Sfantului Duh vom invinge . Trebuie sa credem ca numai Dumnezeu este salvarea noastra si nu putem accepta insemnarea cu acest cip biometric.

 23. bold spune:

  Traim timpurile din urma,se implinesc Scripturile,trebuie sa fim constienti de acest lucru sa studiem cei care nu am facut-o si sa luam hotatarea in deplina cunostiinta.Liberul arbitru :fiu al lau Cristos sau al lumii si legilor lumesti ticluite pt a ne ingradi libertatea.Dumnezeu sa ne lumineze mintile!

 24. OviB spune:

  Arhimandrit Iustin Parvu este un slujitor al lui Dumnezeu pe care il respect si il admir. Un om care iubeste pe Dumnezeu si nu se abtine sa vorbeasca impotriva deciziilor guvernului daca acestea sunt impotriva lui Dumnezeu.

  Totusi in legatura cu chipul din pasapoarte, nu trebuie sa confundam semnul fiarei descris in sfanta carte Apocalipsa care va fi aplicat pe mana sau pe frunte cu chipul electroic pus in pasapoarte si carduri. Nimeni nu te obliga sa-ti faci pasaport si daca il faci nu te obliga nimeni sa te lasi de credinta sau sa te inchini lui anticrist. Chipul din pasaport e o componenta electronica care faciliteaza citirea electronica a informatiilor persoanei posesoare in calculator.

 25. clauidia spune:

  sper din suflet ca oamenii sa se treazeasca la realitatea.sunt absolut convinsa ca adevaratii crestinii cei care intr-adevar cred in Dumnezeu nu vor accepta niciodata aceste pasapoarte cu numarul fiarei’666′.

 26. elena spune:

  tot ce a spus parintele iustin este adevarat….se apropie cu pasi repezi vremurile de apoi si toti cei credinciosi trebuie sa ne unim si sa luptam impotriva pasapoartelor biometrice la fel ca grecii si sarbii

 27. xanixade spune:

  in fine. oricat m-as documenta pe web despre aceasta situatie, tot nu-i pot pune capat. si nu inteleg nimic. in toata lumea s-a trezit credinta sa urle ca vai de mine, ca nu stiu ce. da, intr-adevar se poate urla pe toate strazile ca noi nu vrem si ca sa se faca ceva in privinta asta. de fapt s-au si facut tot felul de presiuni pervertitului si stupidului statului astuia. dar nu cred ca o sa se rezolve nimic.
  se mai pune iarasi problema. ce e cu acel numar. dar nimeni nu poate da un raspuns satisfacator. nu zic ca nu-s necredincios. mai degraba as iesi in strada, si nu as accepta nimic.
  dar, totusi. chiar asa sa fie? vine statul, iti pune scheme si nu mai stiu eu ce pe buletin, si gata frate, te-ai dus in iad? spun asta pentru ca se fac, o sa se faca, iar unul, un oarecare care nu are nici in clin nici in maneca cu asta, adica e crestin, dar nu stie ( dar chiar ce sa stie) despre ce ii vorba, „accepta”, adica primeste buletinul. ca nu el il face.
  mi se pare cam ciudata partea asta a credintei. nimeni nu mai stie nimic, nimeni nu mai poate zice nimic. avem atatia sfinti si oameni cu puteri duhovnicesti, dar toti tac. sunt atatia care l-au vazut pe Iisus, pe Maica Domnului, si totusi, nu I-au intrebat nimic? nu Le-au raspuns nimic? macar un semn asa, de florile marului.
  nimeni nu e dezvoltat, sau destul de dezvoltat duhovniceste sa intrezareasca raspunsul la intrebarea asta, dintre cei credinciosi de rand. adica dintre noi.
  e numarul diavolului, sa nu-l acceptati, ca veti ajunge in iad. gata frate nu il acceptam. dar uite ca se fac buletine pe seama asta. cum mergi tu la politie si spui, iata eu nu vreau buletin de asta. vreau de ala vechi. crezi ca chiar o sa se respecte partea asta? sau pe permisele de conducere. gata nu le accepti nici pe alea.atata ca esti obligat sa le accepti, asta daca iti trebuie permis. alea inca o inceput sa se faca. intradevar nu sunt eu pro prostii de astea.
  dar cer lamurire. si nu prostii.

  PS
  treaba cu biocipul, da zic, se poate dezvolta o tehnologie sa il subjuge pe om. poate s-a si inventat. toata lumea poate sa zica ca vai! de unde stii tu asta, ca nu esti documentat, ca unde ai vazut. dar ma, oameni, voi nu va ganditi la faptul ca poate una e ce se declara in prese, si alta e ce se face in laboratoare, cine stie pe unde? sau ce tehnologii s-au inventat, dezvoltat s.a.m.d. care sa fie departe de distributia comerciala sau chiar dezvaluirea in lume? hai sa fim seriosi.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s