Regimul naturist ar putea fi numit, pe drept cuvânt, postire drăcească

Posted: august 28, 2009 in Articole
Etichete:,

Pr. Hristu Aron

De ce regim naturist? Aşa se numea unul din articolele publicate în Revista „Gând şi Slovă ortodoxe”, nr. 1(13), ian.- feb. 2007, pag. 17, articol, care este evident îndreptat împotriva cultului burţii.

Deşi subscriem întru totul apologiei domnului Prof. I.C. Gheorghiţă – cu atât mai mult cu cât este întemeiată pe Sfânta Scriptură – totuşi credem că autorul a omis, nu cu rea intenţie, anumite aspecte, esenţiale, legate de tema în discuţie. Despre ce este vorba?

Ştim că în privinţa postului, oamenii s-au împărţit întotdeauna în două tabere: unii postitori, ceilalţi nepostitori. Nu vom expune aici motivele care îi determină să facă aceste alegeri, nu intră în preocuparea noastră, cel puţin pentru această expunere. ai totuşi, în treacăt, amintim că în vechile religii postul exprima întotdeauna intenţia înduplecării mâniei divine, a împăcării omului cu Dumnezeu. Aşadar, postul făcea parte din îndeletnicirile religioase ale omului, aceasta fiind singura lui motivaţie.

Ei bine, diavolul, stricătorul a tot binele, părintele vechilor postitori religioşi, cât şi al nepostitorilor, între multele fărădelegi contemporane, a mai scornit încă una: regimul naturist sau alimentaţia naturistă. Aceasta ar putea fi numită, pe drept cuvânt, postire drăcească. Căci, dacă în trecut păgânii, închinătorii la idoli, necunoscători ai adevăratului Dumnezeu – Sfânta Treime, posteau în cinstea zeilor-demoni, crezând că în felul acesta aduc slavă lui Dumnezeu, astăzi contemporanii – creştini şi atei – înlocuiesc postul creştinesc, cel după Dumnezeu, cu postul după satana numit regim naturist.

În învăţătura Sfinţilor Părinţi există o maximă foarte actuală: „Binele care nu se face bine, nu este bine”, care în traducere ar însemna: „toate câte nu se fac după învăţăturile Evangheliei şi ale Sfinţilor Părinţi nu sunt nici <bune>, nici <bine>. Zice şi Sfântul Apostol Pavel: „toate sunt bune, dar nu toate sunt de folos”.

Înţelegem, aici că orice lucru ori faptă, este bună , doar dacă este de folos. Ce înţelege Apostolul Pavel, şi odată cu el toţi Sf. Părinţi, privitor la de folos? Curăţitor de păcate, izbăvitor de patimi, mântuitor! Astfel, lucruri/fapte poate că sunt utile, trebuincioase, necesare, sunt numite bune, noi ştim că bune cu adevărat sunt doar cele ce folosesc/mântuiesc. Întrebăm deci: care sunt faptele bune – folositoare – mântuitoare?

Toate cele ce se fac cu, în şi pentru Hristos! „Toate câte le faceţi, în Hristos să le faceţi”, porunceşte Sf. Ap. Pavel. Deci, ori de ne închinăm, ori de ne rugăm, ori de postim, în Numele Lui trebuie să le facem. Numai aşa ne vor fi de folos. Oare necreştinii în numele lui Hristos săvârşesc acestea? Nu, fiindcă: „Şi fachirii cei din India, şi bonzii şi yoghinii postesc şi se roagă, dar pentru cine? Pentru satana, nu pentru Hristos” (Cuv. Păr. Cleopa, +1998).

Dacă cei ce sunt religioşi şi au o credinţă a lor se ostenesc în zadar, practicând binele fără Hristos, ce va fi cu ateii (ori creştinii) care ignorând posturile rânduite de Sf. Părinţi practică regimul naturist? Le va fi de folos, adică mântuitor? Nu credem.

Deşi articolul citat în sprijinul regimului naturist, invocă argumente din Sfânta Scriptură, amintind de naturismul lui „Daniil din groapa cu lei” şi de „cei trei tineri din cuptorul Babilonului”, noi ştim că nu (numai) postul i-a izbăvit de pieire, ci dreapta credinţă în Dumnezeu, credincioşia lor mai presus de fire. Şi exemplele ar putea continua.

Astfel fără dreaptă credinţă în Iisus Hristos, fără credinţă în Dumnezeu, vegetarienii, rupţi de Biserică, orfani de harul Sfântului Duh, vor rămâne doar biete făpturi înrobite legilor trupului, vieţuind după înţelepciunea cea după trup; înţelepciune pentru aici şi acum, care va dispărea odată cu pieirea lor.

Acestora le putem spune odată cu Sf. Proroc David: „în zadar vă osteniţi voi ce mâncaţi pâinea durerii”, căci „cine nu este cu Hristos, este împotriva lui” şi „cine nu adună cu El risipeşte”. Nu putem trece nici peste faptul că naturismul, postirea dedicată sănătăţii, frumuseţii, este în ultimă instanţă închinare la trup, la om, deci un din formele antropolatriei moderne, patimă ce rezidă în păcate precum: iubirea de sine, părerea de sine, grija de sine, etc.

Mântuitorul Hristos ne învaţă să ne îngrijim de protejarea trupului, a vieţii, arătând că astfel de îndeletniciri sunt proprii păgânilor, nu creştinilor. Deopotrivă Mântuitorul adaugă că „cel ce va voi să-şi scape viaţa o va pierde”, iar cel care „pentru El şi-o va pierde o va afla”.

La rândul său Sf. Ap. Pavel precizează că „cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele lui”. Ei bine şi naturismul este o patimă şi o poftă, căci împotrivindu-se poruncii „nu iubiţi lumea şi nici cele ce sunt în lume”, alipeşte pe om de cele trecătoare, îmboldindu-l să-şi pună nădejdea nu în Hristos, ci în plante, să creadă cu obstinaţie în puterea dătătoare de viaţă verdeţurilor, iar nu în mântuitoarele porunci ale Bisericii dătătoare de viaţă veşnică.

Astfel, naturismul, postul ateului, oferă omenirii iluzia vindecării fără Dumnezeu, a sănătăţii fără îndeplinirea rânduielilor creştineşti: rugăciuni, metanii, participarea la slujbele Bisericii, spovedanie, încetarea păcatelor, împărtăşire cu Trupul şi Sângele lui Hristos.

Vegetarienii (nu Ortodocşii binecredincioşi) nu sunt atraşi nici de mântuitoarele virtuţi duhovniceşti, precum: răbdarea, smerenia, dragostea de aproapele, jertfirea plăcerilor proprii, dreapta credinţă, nici de ostenelile duhovniceşti cu patimile firii: mândria, slava deşartă, mânia, dispreţul, vorbirea de rău, răutatea, invidia, viclenia, uşurătatea, râsul, deznădejdea şi, mai rea decât toate, necredinţa.

Nu în ultimul rând, naturismul se identifică drept o altă formă, ascunsă, neştiută, disimulată a apostaziei: fitolatria, închinarea la vegetale prin exagerarea importanţei lor, din punct de vedere medico-farmaceutic. Deşi nu negăm rolul benefic al postului, fie şi naturist, totuşi ridicarea acestuia la rang de ştiinţă, de dogmă, presupune cinstirea necuviincioasă a celor văzute, în locul celor nevăzute, întoarcerea la păgânismul oriental, numit animism.

Observăm că în acord cu filozofia New Age se organizează pretutindeni naturismului simpozioane, studii, conferinţe, seminarii, etc. urmărindu-se constant promovarea lui cu orice chip, în toate mediile societăţii contemporane. Astfel, s-a ajuns ca din ce în ce mai mulţi bolnavi să solicite sprijinul cabinetelor naturiste, care, fără a pretinde îndeplinirea unor norme moral-religioase (creştineşti), se străduiesc să vindece trupul, lăsând în mreaja păcatelor sufletul. În felul acesta, tămăduit pe jumătate, boala va recidiva, iar sufletul, neschimbat, neprimenit duhovniceşte, rob patimilor îşi va purta osânda în veşnicie. Acesta este finalitatea binelui fără Hristos şi a toată fapta bună, săvârşite în chip egoist, autonom: pieirea!

Pentru că naturismul presupune abstinenţă gastronomică, chinuire a pântecelui şi ostenire a firii, unii se vor ispiti de gândul că acesta este tot un fel de post, de asceză ori jertfire (precum în creştinism) şi, în consecinţă, oarecum bun şi mântuitor. Acestora le spunem răspicat: pentru că nu este întru Hristos un altfel de post este jertfă drăcească, săvârşit din jertfire satanică, nu duhovnicească. Îndărătul acestei teologhisiri se află părintele naturismului, naturistul desăvârşit.

Acesta este diavolul care deşi „nici nu bea, nici nu mănâncă” pururea este vrăjmaşul lui Hristos şi deopotrivă cu el toţi cei ce „le caută pe cele ale lor, nu pe cele ale lui Hristos” (Filipeni 2, 21).

Sursa

Comentarii
 1. Andrei spune:

  Cred ca exista o conceptie gresita in acest articol despre alimentatia naturista.
  Alimentatia naturista cauta sa elimine alimentele toxice fie ele cu aditivi alimentari de sinteza sau procesate termic pana la denaturarea proteinelor sau a altor elemente vitale. Alimentatia naturista tolereaza produsele de origine animala dar tine cont de modul de preparare al acestora si de hranirea animalelor, tratamentul cu antibiotice sau hormoni sau hrana acestora si provenienta produselor vegetale si prepararea lor.
  Alimentatia vegetariana presupune exclusiv consumul de produse vegetale si nu face neaparat referire la modul de obtinere al acestora sau de preparare desi se prefera anumite metode de preparare si produse netratate cu substante chimice de sinteza.
  Cred ca alimentatia naturista aduce un real beneficiu sanatatii si nu este considerata post ci doar alimentatie echilibrata si sanatoasa (biologic).
  Alimentatia vegetariana poate fi asociata cu postul dar nu numai, pentru ca si practicantii yoga sau hindusii „postesc” fie consumand vegetale sau consumand foarte putin spre nimic.
  Postul din Scriptura este de obicei un post aspru, fara a consuma nimic, cu o pocainta profunda „sac si cenusa”, pentru a slavi pe Dumnezeu.
  Exista si referinte la o forma de post vegetal pe care il tinem in zilele noastre din cauza slabiciunii trupului:
  Romani 14
  1 Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile.
  2 Unul crede să mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume.
  3 Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit.
  4 Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.

 2. ioanagabi spune:

  Ma bucur ca am gasit acest blog. Va astept si pe blogul meu: http://ioanagabi.toateblogurile.ro/

 3. Tavi spune:

  „dacă în trecut păgânii, închinătorii la idoli, […] posteau în cinstea zeilor-demoni, […]astăzi contemporanii – creştini şi atei – înlocuiesc postul creştinesc, cel după Dumnezeu, cu postul după satana numit regim naturist.”

  Mi se pare exagerat! Se confunda postul cu alimentatia sanatoasa. Dupa autor, ca sa nu mai existe aceasta confuzie, ar trebui sa ma indop cu toate produsele existente pe piata fara sa ma uit pe etichete? Cu carnea imbibata de hormoni si painea cu 4 E-uri?

  Alimentatia sanatoasa nu inseamna inchinare la burta. Si care e vegetarian si vrea sa posteasca, sigur are la ce sa renunte ca sa simta postul!

  E adevarat ca au aparut f multe articole despre sanatate si alimentatie naturista, dar sa nu ne pripim cu judecata/judecarea celor interesati de ele. Daca pe piata ar fi mancare „curata” nu s-ar mai preocupa nimieni de alimentatie sanatoasa.

  Domnul le-a facut pe toate curate(sa nu ma intelegeti gresit) dar omul le-a cam murdarit.
  Da, ar fi ideal sa traim toti prin credinta, dar „putin credinciosilor”! Ne luptam cu patimile si mizeriile noastre in fiecare zi, nu pana la sange, e adevarat, dar nu am ajuns la nivelul sfintilor incat orice mancam sa nu ne vatame.

  Si trupul este templul Duhului Sfant? Pai pot sa bag in el orice? Nu fumez, nu? Nu mananc nici prajeli, grasimi, carne sau orice mi se pare mie ca i-ar dauna.

  Nu cred ca *CE* mananci e problema, ci *CAT* mananci si *CUM*. Dai slava lui Dumnezeu? Si apoi te imbuibi cu orice? Sau dai slava si mananci cumpatat?

  „Pentru că naturismul presupune abstinenţă gastronomică, chinuire a pântecelui şi ostenire a firii, unii se vor ispiti de gândul că acesta este tot un fel de post, de asceză ori jertfire (precum în creştinism) şi, în consecinţă, oarecum bun şi mântuitor. ”

  Nu stim noi cum lucreaza Dumnezeu. El stie inimile si cugetele noastre si e singurul in masura sa judece duhul in care facem ceea ce facem. Eu n-am vazut pana acum ortodox care sa confunde postul cu alimentatia sanatoasa.

  Cine este Pr Hristu Aron? Va citi comentariile noastre?

  R: Cred ca parintele stie mai bine ce zice.Ai inteles gresit cum pune el problema. Cat despre ce ai intrebat daca va citi comenturile,asta nu stiu.

 4. danyana spune:

  Articolul mi se pare totalmente exagerat. Imi voi incepe argumentele printr-un citat din Biblie: „“Dumnezeu a zis: ,,Iata ca v-am dat orice iarba care face samanta si care este pe fata intregului pamant, si orice pom, care are in el rod cu samanta: aceasta sa fie hrana voastra. Iar tuturor fiarelor pamantului, tuturor pasarilor cerului, si tuturor vietatilor cari se misca pe pamant, cari au in ele o suflare de viata, le-am dat ca hrana toata iarba verde. Si asa a fost”.
  Asadar, numai Dumnezeu este in masura sa judece totul pe taramul acesta si pe cel de dincolo de noi…Alimentatia naturala aduce nenumarate beneficii printre care si deschiderea spirituala, curatarea trupeasca ce ne usureaza trupurile, mintea si sufletul si ne ajuta sa il primim pe Duhul Sfant sa se salasluiasca intru noi.
  Sa luam un exemplu concret: monahii, calugarii, pustnicii… Ei nu omorau animale si nici nu umblau cu aragazul dupa ei pentru a -si prepara mancaruri si carnuri sub teama ca alimentatia naturala, ierburile si semintele reprezinta o hrana, un post diavolesc….Nu exista post diavolesc….Diavolul intervine atunci cand mancam ca nesatulii…cand ucidem animale pentru implinirea stomacului nostri…atunci cand pastrezi doar pentru tine si stomacul tau bunatatile de care dispui….atunci cand cazi in lacomia mancarii si te gandesti mereu la acelasi lucru….sa-ti fie stomacul implinit.
  Ori mancarea naturista iti elibereaza fiinta, te face sa te simti mai usor, sa creezi o armonie : TRUP-SPIRIT-NATURA-DUMNEZEU. Devenim una cu natura si astfel il simtim mult mai aproape pe Dumnezeu… Alimentele naturale sunt adevarate medicamente pentru sanatate ce ofera longevitate vietii noastre.
  Faptul ca yoginii utilizau acelasi tip de alimentatie nu este un argument plauzibil. Depinde de credintele fiecaruia. Daca un crestin ortodox doreste sa infrunte lacomia in alimentatie si sa se dezvolte spiritual, sa il simta mai aproape de Dumnezeu, sa se roage mai mult…e o binecuvantare duhovniceasca. Atata timp cat Il vom cauta pe Dumnezeu cu trupul si cu toata fiinta noastra si ne vom lasa toata nadejdea in El, si El ne va ajuta sa fim cumpatati intru totul…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s