Posts Tagged ‘Arrested for praying’

Sper sa revin si cu o oarecare traducere la disctutiile ce se aud in video.

Cu Dumnezeu inainte!

Reclame