Posts Tagged ‘astrologie’

fuse_star

“Fără contactul cu fiinţele spirituale, nu ar exista nici o dezvăluire astrologică” [10; 49].

– mărturia unui fost astrolog

Una dintre ideile fundamentale ale cunoaşterii neopăgâne este că omul nu trebuie să mai ţină cont de vreo autoritate supremă, că trebuie să scape de povara unui Dumnezeu care supraveghează lumea şi să îşi ia destinul în propriile mâini.Cuvântul libertate este strigat astăzi cu putere de către dife­rite categorii de oameni şi cu diferite scopuri, cel mai ade­sea expri­mând libertatea omului de a călca în picioare tradiţiile de orice fel şi de a urca pe soclu statuia unui impunător idol: libertatea de a fugi de Dumnezeu.

Autorii eretici fac o substituţie interesantă: în locul Dumnezeului care ocroteşte creaţia, ei aşează o lege care guver­nează lumea: legea ciclicităţii timpului. New-Age, Noua Eră, apare tocmai datorită acestei ciclicităţi: intrăm, vrem sau nu, în Era Vărsătorului.

(mai mult…)

Că vom avea o zi bună sau rea, nu hotărăsc aştrii, planetele sau galaxiiile. Horărăşte doar Dumnezeu şi cuminţenia noastră. După principiul: “Cine seamănă vînt culege furtună”, ziua de azi e urmarea zilei de ieri: moştenesc acum ceea ce mi-am arvunit mai demult.

În vremea noastră, oamenii (unii chiar botezaţi) gîndesc altfel: dimineaţa, înainte de începerea programului, cetăţeanul îşi cumpără nerăbdător ziarul, pentru a-şi lua porţia de încredere sau neîncredere a acelei zile din rubrica “Horoscop”.

Superstiţii abil exploatate în lumea contemporană, în care omul-demiurg, lipsit de modestie, neştiutor de propriile limite, vrea să afle totul despre toate. După moda statisticilor ce contabillizează pînă şi cele mai intime secrete ale naturii omeneşti, care desacralizează tainele omului, făptură a lui Dumnezeu, singurul atotştiutor. Dar păcatele horoscopului, deşi nu se văd, sînt multe şi îngrijorătoare pentru cel ce vrea să se mîntuiască, pentru ortodoxia noastră.

Aşadar, să le identificăm, întrebîndu-ne: cîţi dintre noi ştim că avem datoria de a ne păzi credinţa curată, ferind- o de inovaţii lumeşti ori “spirituale”? Cîţi ne întrebăm despre păstrarea credinţei? Are horoscopul învăţături comune Bisericii lui Hristos, ori dimpotrivă? Se raportează el la Dumnezeul evanghelic în ceea ce îndeamnă, promite, descoperă etc.? Arată horoscopul calea binelui şi răului? În cel fel? (mai mult…)