Posts Tagged ‘darwin’

Papa Benedict al XVI-lea si Stephen Hawking

Benedict al XVI-lea a afirmat în faţa unei adunări ştiinţifice, în care se afla şi marele cosmolog Stephen Hawking, că ştiinţa empirică nu se contrazice cu credinţa în Dumnezeu, citând din foşti eretici ai Bisericii Catolice.

În ultima vreme, religia se apropie tot mai mult de ştiinţă, pe măsură ce aceasta din urmă avansează tot mai mult înspre explicarea genezei omenirii. Cel mai recent exemplu a putut fi văzut vineri, când a început, la Vatican, o conferinţă internaţională cu uşile închise pe tema lui Darwin, a evoluţiei şi a designului inteligent, organizată de Academia Pontificală de Ştiinţe.

(mai mult…)

Baza teoretică a manualelor şcolare se întemeiază pe un fals grosolan: evoluţionismul.
Scopul principal al „filosofiei evoluţioniste” este răsturnarea temeiurilor creştine lăsate de Hristos Dumnezeu, punînd în loc ceva mai pe „înţelesul” omului căzut: raţionalismul şi umanismul. Iată de ce „evoluţia” a fost copilul filosofiei moderne agnostică, atee şi deistă, înainte de a se găsi măcar vreo dovadă „ştiinţifică”.

Dar să vedem ce spune dumnezeiescul Stareţ Varsanufie de la Optina (1845-1913) despre cele de mai sus: „Filosoful englez Darwin a creat un adevărat sistem, după care viaţa este lupta pentru existenţă, lupta celui tare împotriva celui slab, unde cei biruiţi sunt sortiţi nimicirii. El pune început unei gîndiri sălbatice, iar cei ce ajung a crede în ea nu se vor uita de două ori dacă să omoare un om, să se năpustească asupra unei femei ori să jefuiască cel mai apropiat prieten – şi vor face toate acestea liniştiţi, avînd deplina recunoaştere a dreptului lor de a săvîrşi aceste nelegiuiri.” Efectul? Pierderea harului lui Dumnezeu ce urmează pierderii gustului de a mai vieţui creştineşte.
Este de neînchipuit cum faima ştiinţei a adus un „complex de inferioritate” creştinilor ortodocşi. Ştiinţa produce „rezultate”, ca urmare nimeni nu o mai tăgăduieşte, asemuind-o cunoaşterii reale; dar acest lucru a produs o atmosferă de veneraţie superstiţioasă, aproape magică, în jurul sentinţelor date de „ştiinţă” (sau mai curînd de oamenii de ştiinţă) asupra lucrurilor pe care nu poate să le judece: „Cuvintele şi hotărîrile lui Dumnezeu s-au făcut lege a firii”5, iată pentru ce ştiinţa nu poate înţelege aceste taine. (mai mult…)