Posts Tagged ‘educatie’

copilul si televizorul
– Copiii nu numai că citesc mai puţin decât cei din alte generaţii, dar se şi dove­desc incapabili de a înţelege un material simplu, a lega cuvintele în frază constru­ind înţelesul, a-şi aminti sau aplica tot ceea ce au citit.
– Cercetătorii de la Universitatea din Leyden pun în evidenţă câteva din meca­nismele prin care televiziunea subminează lectura.
– Vizionarea TV, arată Maria Winn, înseamnă o experienţă complet diferită de aceea presupusă de lectură sau, mai precis, inhibă disponibilitatea creierului de a-şi dezvolta capacitatea de a citi.
– Lectura, constituind pentru omul societăţii urbanizate una din principalele mij­loace ale dezvoltării corticale, eliminarea acesteia prin vizionarea TV, îl lipseşte pe copil de posibilitatea de a ajunge, din punct de vedere mental, la nivelul celor care au trăit fără televizor.
(mai mult…)

7973

Monah Zotic (Gaevski) (Manastirea Noul-Neamt)

Vârsta prescolara (0-6 ani)
Sa ne întrebam, de la ce vâr-sta începe educatia cres-tina a copiilor? Intuitia ne sugereaza: de la cea mai frageda. Ba si mai mult, mitropolitul Anto-nie de Suroj ne spune ca: “Mie mi se pare ca educatia si cresterea duhovniceasca a copiilor începe în pântecele mamei. Si daca mama traieste întru Hristos, daca traieste o viata curata, o viata în rugaciune, daca primeste Sfintele Taine ale Bisericii, atunci si copilul participa la acestea toate. De aceea, pe parcursul tuturor lunilor pâna la nastere, copilul este una cu mama si nu e posibil nici într-un chip sa-i desparti”.
(mai mult…)