Posts Tagged ‘icoana sfintei treimi’

Mulţi îl consideră pe Andrei Rubliov cel mai mare pictor de icoane din Rusia. Munca i-a fost recunoscută încă din timpul vieţii, iar în secolul al XVI-lea, Biserica Ortodoxă Rusă îl punea deja ca etalon, la nivel iconografic. Cu toate acestea, se cunoaşte foarte puţin despre viaţa lui Rubliov şi numai o mână de fapte pot fi descrise cu mai multă siguranţă.

Faima lui Andrei Rubliov depăşeşte cu mult numărul documentelor scrise care îl menţionează şi al operelor de artă rămase de la el. Cu toate acestea, se poate urmări un fir al vieţii şi al lucrărilor marelui artist rus.

Se crede că s-a născut între anii 1360-1370. Rubliov intră de tânăr ca monah la Lavra „Sfintei Treimi” de lângă Moscova, întemeiată de Sfântul Serghie din Radonej.

Din cauza lipsei documentelor scrise, specialiştii au stabilit cronologia operelor lui Rubliov pe baza analizei stilistice. Prima operă a lui Rubliov se consideră a fi frescele Catedralei ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Gorodeţ, în Zvienigorod, datate în jurul anului 1400 şi păstrate până în ziua de azi în mici fragmente. Zvienigorod este între anii 1388-1425 reşedinţa prinţului Gheorghe, fiul marelui prinţ moscovit Dimitri Donski. Prinţul Gheorghe era un mare admirator al Sfântului Serghie şi – putem bănui – tocmai din acest motiv a solicitat pentru pictarea frescelor un călugăr de la Lavra Sfintei Treimi. Călugărul care le va picta este Andrei Rubliov.

(mai mult…)