Posts Tagged ‘ÎNTREBĂRI CĂTRE MEMBRII ORTODOCŞI AI COMISIEI MIXTE DE DIALOG CU CATOLICII’

ÎNTREBĂRI CĂTRE MEMBRII ORTODOCŞI AI COMISIEI MIXTE DE DIALOG  CU CATOLICII

Comisia Mixtă de Dialog Teologic între ortodocşi şi romano-catolici se va întruni în octombrie în Cipru pentru a discuta despre primatul papei.
Punem astăzi o serie de întrebări pe care le adresăm membrilor ordtodocşi care participă în Comisia Mixtă, întrebări neliniştitoare ale credincioşilor simpli.

1.Care este scopul Dialogului pe care-l desfăşoară Comisia Mixtă? Dacă este reabilitarea unităţii dintre ortodocşi şi catolici, cum va surveni această unitate? Prin pocăinţa catolicilor, proclamarea kakodoxiilor eretice şi venirea lor în Biserica Ortodoxă? Cu cedări reciproce şi compromisuri de ambele părţi? Prin ascunderea şi trecerea sub tăcere a diferenţelor care au condus la îndepărtarea (schisma) catolicilor de Biserica Ortodoxă?
2.Care va fi modul unităţii care va surveni? Se vor uni toţi creştinii într-o Unică Biserică? Sau va fi o simplă restabilire a comuniunii dintre Răsărit şi Apus? Care este răspunsul membrilor ortodocşi la declaraţia cardinalului catolic (copreşedinte al Comisiei) Walter Kasper că: „Nu vorbim despre o unire dintre ortodocşi şi romano-catolici. nu este vorba despre o amestecare a celor două părţi, ci despre deplină reabilitare a comuniunii între Răsărit şi Apus. Unitate, păstrându-ne diversitatea noastră”.
3.Care sunt rezultatele atinse până astăzi… ale Dialogului întreprins? Pentru care din kakodoxiile lor eretice, catolicii au arătat pocăinţă?
4. În ce măsură au fost în atenţia membrilor ortodocşi ai Comisiei de Dialog împotrivirile formulate din partea clericilor ortodocşi, profesorilor universitari şi a altora în jurul textelor semnate până astăzi?
5. Cine redactează textele semnate de ambele părţi? De ce în multe din ele se distinge cu mare uşurinţă terminologia catolică?
6. Membrii ortodocşi ai Comisiei acceptă existenţa ereziei contemporane care se numeşte ecumenism?
7. Cât de serios are în vedere Comisia glasurile episcopilor, clericilor şi credincioşilor ortodocşi, care cer încetarea Dialogului aşa cum se face el astăzi?
8. Ce autoritate pot să aibă hotărârile care se iau în cadrul lucrării unei Comisii de Dialog, când acestea nu sunt însuşite de majoritatea credincioşilor ortodocşi?
9. În sfârşit, sunt pregătiţi membrii ortodocşi ai Comisiei să accepte sau să respingă un „primat diaconal” papei de la Roma la întâlnirea din Cipru?

(traducere din greceşte de Fotie ieromonahul după originalul grecesc postat astăzi aici: http://thriskeftika.blogspot.com/2009/08/blog-post_26.html)

Via http://www.impantokratoros.gr/AEB83ECA.ro.aspx